Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Antal höns, kycklingar och kalkoner i juni 2003.

4a. Number of fowls, chickens and turkeys in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

 

Höns,
20 veckor
eller äldre

Kycklingar av värpras
avsedda för
äggproduktion

Slaktkycklingar

Kalkoner

Län

 

 

 

 

Stockholms

105 012

11 420

180

213

Uppsala

50 085

28 425

114

1 166

Södermanlands

189 064

89 411

680 334

342

Östergötlands

814 635

392 420

411 442

9 378

Jönköpings

63 140

38 528

16

575

 

 

 

 

 

Kronobergs

41 594

68 828

134 521

492

Kalmar

534 913

68 216

895 062

272

Gotlands

92 256

123 486

42 417

1 160

Blekinge

46 959

9 072

784 682

10 067

Skåne

1 013 578

66 671

1 347 823

45 259

 

 

 

 

 

Hallands

538 025

224 339

783 713

912

Västra Götalands

482 908

286 503

641 317

187 463

Värmlands

28 106

2 258

53

4 894

Örebro

118 310

57 858

138 100

194

Västmanlands

76 529

21 961

45 030

15 221

 

 

 

 

 

Dalarnas

36 641

213

626

415

Gävleborgs

99 432

344

209

6 386

Västernorrlands

23 772

155

22

254

Jämtlands

20 237

273

..

825

Västerbottens

114 343

18 107

..

138

 

 

 

 

 

Norrbottens

8 139

109

..

70

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 025 022

227 586

1 186 043

13 287

Götalands mellanbygder

785 906

192 547

2 031 346

37 237

Götalands norra slättbygder

1 006 440

563 710

869 671

168 838

Svealands slättbygder

494 580

198 950

820 719

21 837

Götalands skogsbygder

737 597

279 041

775 508

9 058

Mellersta Sveriges skogsb

244 207

27 766

222 328

27 717

Nedre Norrland

81 133

760

48

7 479

Övre Norrland

122 793

18 237

16

243

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

Stödområde 1

42 772

9 082

..

75

Stödområde 2a

104 007

9 328

20

956

Stödområde 2b

32 050

507

30

6 332

Stödområde 3

61 486

223

207

432

Stödområde 4a

131 110

7 986

648

4 794

Stödområde 4b

5 860

61

55

615

Stödområde 5a

405 103

154 979

577 680

1 264

Stödområde 5b

622 332

195 546

401 309

97 445

Stödområde 5c

195 150

61 877

138 447

735

Stödområde 5m

93 054

33 561

469 537

213

Övriga riket

2 804 754

1 035 447

4 317 739

172 835

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

- 2,0

1 705 632

684 090

1 586 048

4 397

2,1- 5,0

127 031

30 167

964

16 283

5,1- 10,0

41 646

13 262

5 450

2 135

10,0- 20,0

261 807

103 775

167 870

11 896

20,1- 30,0

85 855

3 351

141 873

1 692

30,1- 50,0

406 013

75 249

363 369

9 780

50,1- 100,0

788 119

318 018

1 240 530

78 545

Över 100,0

1 081 575

280 685

2 399 575

160 968

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2003

4 497 678

1 508 597

5 905 679

285 696

2002

4 731 837

1 536 819

..

..

2001

5 686 894

1 721 342

..

..