Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Antal företag med mjölkkor fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

9b. Number of holdings with dairy cows distributed by size of herd in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

 

1-9

10-24

25-49

50-74

75-99

100-

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

41

54

20

7

8

135

Uppsala

6

81

152

49

12

10

310

Södermanlands

..

48

114

62

13

20

259

Östergötlands

10

85

259

105

44

39

542

Jönköpings

25

222

409

118

43

21

838

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

26

119

185

69

10

11

420

Kalmar

22

142

355

148

61

69

797

Gotlands

5

97

203

53

21

20

399

Blekinge

14

59

67

17

6

6

169

Skåne

26

224

354

147

56

101

908

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

15

149

214

93

41

46

558

Västra Götalands

80

499

746

278

83

66

1 752

Värmlands

26

82

102

34

12

21

277

Örebro

6

62

97

32

12

13

222

Västmanlands

3

35

72

28

3

10

151

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

32

105

92

29

13

10

281

Gävleborgs

28

149

138

34

..

7

358

Västernorrlands

39

123

94

26

12

8

302

Jämtlands

21

122

113

42

13

5

316

Västerbottens

38

180

186

52

18

7

481

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

21

87

95

26

10

6

245

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

110

175

84

44

55

478

Götalands mellanbygder

26

271

599

231

92

131

1 350

Götalands norra slättbygder

25

204

449

198

81

62

1 019

Svealands slättbygder

28

252

490

192

50

66

1 078

Götalands skogsbygder

155

982

1 500

489

140

121

3 387

Mellersta Sveriges skogsb

40

222

252

84

27

34

659

Nedre Norrland

93

373

336

101

30

21

954

Övre Norrland

73

297

300

83

28

14

795

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

39

117

65

14

4

..

241

Stödområde 2a

63

287

319

103

37

15

824

Stödområde 2b

41

176

169

49

14

11

460

Stödområde 3

37

137

110

25

4

12

325

Stödområde 4a

28

148

158

48

18

22

422

Stödområde 4b

4

13

34

15

7

11

84

Stödområde 5a

107

548

807

219

62

51

1 794

Stödområde 5b

54

496

899

316

99

83

1 947

Stödområde 5c

18

154

308

125

41

45

691

Stödområde 5m

..

71

161

60

13

21

328

Övriga riket

57

564

1 071

488

193

231

2 604

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

..

..

5

9

2,1- 5,0

8

5

..

-

-

..

16

5,1- 10,0

69

40

..

..

-

-

112

10,0- 20,0

216

419

44

..

..

..

685

20,1- 30,0

84

699

263

16

..

-

1 063

30,1- 50,0

53

976

1 195

108

6

11

2 349

50,1- 100,0

16

531

2 106

747

167

70

3 637

Över 100,0

4

41

490

586

314

414

1 849

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

450

2 711

4 101

1 462

492

504

9 720