Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Antal tackor och baggar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

10a. Number of ewes and rams distributed by size of herd in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal tackor och baggar

 

 

1-9

10-24

25-49

50-

Summa

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

399

1 671

2 099

3 061

7 230

Uppsala

445

1 550

1 978

2 955

6 928

Södermanlands

431

1 843

1 614

6 080

9 968

Östergötlands

458

2 450

3 597

8 408

14 913

Jönköpings

670

2 952

2 386

4 238

10 246

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

413

1 665

1 512

3 291

6 881

Kalmar

347

2 655

3 426

8 978

15 406

Gotlands

179

1 941

3 789

21 947

27 856

Blekinge

196

1 169

1 422

2 905

5 692

Skåne

1 169

3 897

3 907

10 508

19 481

 

 

 

 

 

 

Hallands

681

2 240

1 594

2 992

7 507

Västra Götalands

2 489

7 482

7 350

11 886

29 207

Värmlands

669

2 743

2 288

3 632

9 332

Örebro

354

1 345

1 326

2 749

5 774

Västmanlands

193

1 063

915

2 053

4 224

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

452

1 948

1 345

2 507

6 252

Gävleborgs

453

1 673

1 227

2 261

5 614

Västernorrlands

412

1 395

1 179

1 872

4 858

Jämtlands

302

1 260

973

1 695

4 230

Västerbottens

448

1 823

1 205

992

4 468

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

259

1 120

1 114

1 903

4 396

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

670

1 557

1 684

2 376

6 287

Götalands mellanbygder

815

4 809

7 353

32 956

45 933

Götalands norra slättbygder

1 047

2 970

3 213

7 021

14 251

Svealands slättbygder

1 767

7 067

7 875

16 723

33 432

Götalands skogsbygder

3 741

15 990

15 790

31 527

67 048

Mellersta Sveriges skogsb

1 349

5 314

3 888

6 396

16 947

Nedre Norrland

1 174

4 672

3 640

6 479

15 965

Övre Norrland

856

3 506

2 803

3 435

10 600

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

454

1 596

1 448

1 184

4 682

Stödområde 2a

667

3 184

2 394

3 966

10 211

Stödområde 2b

601

1 863

1 352

3 209

7 025

Stödområde 3

647

2 948

1 917

2 839

8 351

Stödområde 4a

804

2 844

1 954

4 021

9 623

Stödområde 4b

108

532

732

1 181

2 553

Stödområde 5a

2 044

9 356

9 170

15 664

36 234

Stödområde 5b

2 272

9 165

11 853

33 085

56 375

Stödområde 5c

559

3 571

4 567

10 702

19 399

Stödområde 5m

260

1 383

1 679

7 419

10 741

Övriga riket

3 003

9 443

9 180

23 643

45 269

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

..

..

-

430

446

2,1- 5,0

3 366

11 236

5 010

1 971

21 583

5,1- 10,0

2 610

11 864

10 457

6 103

31 034

10,0- 20,0

2 059

9 893

12 711

16 739

41 402

20,1- 30,0

1 075

3 823

5 401

18 788

29 087

30,1- 50,0

903

3 425

5 194

23 180

32 702

50,1- 100,0

804

3 310

4 469

24 547

33 130

Över 100,0

596

2 324

3 004

15 155

21 079

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2003

11 419

45 885

46 246

106 913

210 463


.