Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Antal företag med tackor och baggar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003

10b. Number of holdings with ewes and rams distributed by size of herd in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal tackor och baggar

 

 

1-9

10-24

25-49

50-

Totalt

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

76

108

59

33

276

Uppsala

85

100

57

35

277

Södermanlands

77

113

49

42

281

Östergötlands

91

155

104

87

437

Jönköpings

133

192

74

44

443

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

80

110

46

32

268

Kalmar

70

172

99

75

416

Gotlands

31

119

109

168

427

Blekinge

39

76

42

30

187

Skåne

257

242

114

78

691

 

 

 

 

 

 

Hallands

145

146

47

32

370

Västra Götalands

503

495

214

129

1 341

Värmlands

133

181

68

39

421

Örebro

72

86

40

29

227

Västmanlands

40

66

27

18

151

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

85

127

41

28

281

Gävleborgs

87

106

36

26

255

Västernorrlands

77

94

35

21

227

Jämtlands

61

82

30

17

190

Västerbottens

89

118

37

14

258

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

53

75

34

22

184

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

150

97

48

25

320

Götalands mellanbygder

168

297

212

251

928

Götalands norra slättbygder

217

190

96

72

575

Svealands slättbygder

346

451

230

151

1 178

Götalands skogsbygder

754

1 049

466

313

2 582

Mellersta Sveriges skogsb

255

344

115

74

788

Nedre Norrland

225

304

108

72

709

Övre Norrland

169

231

87

41

528

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

84

103

44

15

246

Stödområde 2a

138

212

74

46

470

Stödområde 2b

118

123

41

33

315

Stödområde 3

116

192

57

36

401

Stödområde 4a

153

184

56

46

439

Stödområde 4b

29

35

22

7

93

Stödområde 5a

411

619

269

166

1 465

Stödområde 5b

442

586

344

279

1 651

Stödområde 5c

113

226

132

96

567

Stödområde 5m

46

86

51

56

239

Övriga riket

634

597

272

219

1 722

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

..

..

-

6

9

2,1- 5,0

639

759

157

22

1 577

5,1- 10,0

520

768

313

84

1 685

10,0- 20,0

421

630

367

214

1 632

20,1- 30,0

216

237

155

190

798

30,1- 50,0

189

216

151

202

758

50,1- 100,0

184

211

134

190

719

Över 100,0

113

141

85

91

430

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2003

2 284

2 963

1 362

999

7 608