Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Antal suggor och galtar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

11a. Number of sows and boars distributed by size of herd in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal suggor och galtar

 

 

1-49

50-99

100-199

200-

Summa

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

170

206

..

..

1 780

Uppsala

741

1 143

1 644

2 274

5 802

Södermanlands

371

437

1 121

7 375

9 304

Östergötlands

415

1 228

2 208

9 391

13 242

Jönköpings

421

267

..

3 131

4 071

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

345

290

457

1 128

2 220

Kalmar

566

1 190

2 394

6 036

10 186

Gotlands

865

968

1 037

4 451

7 321

Blekinge

596

307

605

778

2 286

Skåne

8 003

8 899

11 885

36 135

64 922

 

 

 

 

 

 

Hallands

4 536

4 409

6 011

9 194

24 150

Västra Götalands

2 974

3 609

7 241

23 189

37 013

Värmlands

223

231

1 002

3 580

5 036

Örebro

310

322

1 512

2 682

4 826

Västmanlands

347

543

1 314

7 048

9 252

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

122

201

514

-

837

Gävleborgs

141

341

610

..

1 344

Västernorrlands

99

210

-

..

1 270

Jämtlands

147

..

-

-

235

Västerbottens

456

419

612

761

2 248

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

40

-

417

..

1 127

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 934

7 370

10 799

23 381

48 484

Götalands mellanbygder

4 282

5 631

8 272

25 902

44 087

Götalands norra slättbygder

2 171

4 072

8 178

26 550

40 971

Svealands slättbygder

1 964

2 651

5 948

23 228

33 791

Götalands skogsbygder

5 242

4 021

4 718

16 359

30 340

Mellersta Sveriges skogsb

331

550

1 313

2 244

4 438

Nedre Norrland

450

594

711

1 213

2 968

Övre Norrland

514

419

1 029

1 431

3 393

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

40

-

-

-

40

Stödområde 2a

630

419

1 029

1 431

3 509

Stödområde 2b

196

422

494

..

2 073

Stödområde 3

121

352

..

..

942

Stödområde 4a

164

315

1 190

1 654

3 323

Stödområde 4b

110

..

677

..

2 871

Stödområde 5a

1 654

835

937

3 254

6 680

Stödområde 5b

3 066

2 568

3 199

11 219

20 052

Stödområde 5c

755

999

1 060

6 389

9 203

Stödområde 5m

779

643

914

3 703

6 039

Övriga riket

14 373

18 597

31 251

89 519

153 740

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

130

836

2 390

17 705

21 061

2,1- 5,0

379

182

..

..

1 359

5,1- 10,0

1 115

173

..

..

3 685

10,0- 20,0

3 795

1 065

855

1 764

7 479

20,1- 30,0

3 475

2 818

2 128

3 674

12 095

30,1- 50,0

5 214

4 639

3 751

10 308

23 912

50,1- 100,0

5 592

8 962

14 716

20 476

49 746

Över 100,0

2 188

6 633

16 773

63 541

89 135

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2003

21 888

25 308

40 968

120 308

208 472