Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Antal företag med suggor och galtar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

11b. Number of holdings with sows and boars distributed by size of herd in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal suggor och galtar

 

 

1-49

50-99

100-199

200-

Totalt

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

17

3

..

..

23

Uppsala

49

16

12

7

84

Södermanlands

30

7

8

14

59

Östergötlands

32

18

16

16

82

Jönköpings

45

4

..

5

56

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

40

4

3

3

50

Kalmar

49

16

17

17

99

Gotlands

51

13

8

7

79

Blekinge

43

5

5

3

56

Skåne

545

129

88

67

829

 

 

 

 

 

 

Hallands

286

65

44

22

417

Västra Götalands

250

48

53

40

391

Värmlands

26

3

7

4

40

Örebro

26

4

10

4

44

Västmanlands

20

7

9

9

45

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

22

3

4

-

29

Gävleborgs

16

5

4

..

26

Västernorrlands

8

3

-

..

13

Jämtlands

11

..

-

-

12

Västerbottens

26

6

5

3

40

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

5

-

3

..

9

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

366

105

79

50

600

Götalands mellanbygder

313

80

62

50

505

Götalands norra slättbygder

146

56

59

43

304

Svealands slättbygder

142

37

42

39

260

Götalands skogsbygder

503

60

35

34

632

Mellersta Sveriges skogsb

49

7

9

4

69

Nedre Norrland

44

9

5

3

61

Övre Norrland

34

6

8

4

52

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

6

-

-

-

6

Stödområde 2a

42

6

8

4

60

Stödområde 2b

17

6

3

..

28

Stödområde 3

21

5

..

..

29

Stödområde 4a

28

4

8

3

43

Stödområde 4b

8

..

5

..

16

Stödområde 5a

184

12

7

6

209

Stödområde 5b

279

37

23

22

361

Stödområde 5c

62

15

9

13

99

Stödområde 5m

48

9

7

8

72

Övriga riket

902

264

227

167

1 560

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

4

13

17

26

60

2,1- 5,0

64

3

..

..

70

5,1- 10,0

167

3

..

..

174

10,0- 20,0

364

16

7

4

391

20,1- 30,0

257

41

16

9

323

30,1- 50,0

334

69

28

22

453

50,1- 100,0

303

122

108

46

579

Över 100,0

104

93

120

116

433

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2003

1 597

360

299

227

2 483