Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Antal slaktsvin fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

12a. Number of fattening pigs distributed by size of herd in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal slaktsvin

 

 

1-99

100-249

250-499

500-749

750-

Summa

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

226

..

1 459

..

6 799

10 134

Uppsala

1 588

2 504

6 155

..

13 879

24 641

Södermanlands

767

619

5 854

3 511

31 350

42 101

Östergötlands

911

2 838

5 320

5 390

74 162

88 621

Jönköpings

708

1 440

3 019

..

6 401

12 860

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

945

910

2 356

..

6 220

10 936

Kalmar

1 306

4 447

8 736

6 831

33 353

54 673

Gotlands

1 233

3 213

6 555

5 134

24 194

40 329

Blekinge

893

1 669

5 688

3 046

18 425

29 721

Skåne

13 331

19 874

45 632

42 989

203 275

325 101

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

7 468

11 232

24 732

20 187

87 182

150 801

Västra Götalands

6 614

10 028

25 885

28 722

119 504

190 753

Värmlands

299

1 580

4 139

5 903

24 510

36 431

Örebro

364

1 982

3 333

3 845

23 021

32 545

Västmanlands

200

1 857

4 155

6 791

21 371

34 374

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

215

544

..

2 581

-

3 690

Gävleborgs

250

1 361

1 830

..

4 356

8 364

Västernorrlands

292

-

1 742

..

..

6 594

Jämtlands

149

..

1 014

..

-

2 122

Västerbottens

645

1 522

3 221

5 694

..

13 822

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

..

-

..

-

7 994

8 759

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9 377

20 004

47 362

40 610

176 578

293 931

Götalands mellanbygder

8 550

14 066

33 498

31 974

141 526

229 614

Götalands norra slättbygder

5 146

9 624

27 671

25 974

175 395

243 810

Svealands slättbygder

3 137

8 151

23 310

21 152

114 151

169 901

Götalands skogsbygder

10 217

11 364

19 392

15 008

75 830

131 811

Mellersta Sveriges skogsb

582

1 699

2 135

3 247

10 166

17 829

Nedre Norrland

725

1 863

4 586

2 900

7 796

17 870

Övre Norrland

735

1 522

3 921

5 694

10 734

22 606

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

138

-

-

-

-

138

Stödområde 2a

692

1 992

4 471

6 307

10 734

24 196

Stödområde 2b

434

531

2 951

..

7 010

12 046

Stödområde 3

286

1 198

1 425

..

3 332

7 408

Stödområde 4a

288

1 092

1 050

3 127

7 020

12 577

Stödområde 4b

282

770

3 389

4 757

18 150

27 348

Stödområde 5a

3 072

3 993

3 594

2 348

10 786

23 793

Stödområde 5b

5 951

8 324

16 609

10 638

54 015

95 537

Stödområde 5c

1 294

2 302

4 422

5 113

24 857

37 988

Stödområde 5m

1 203

2 735

4 920

4 542

18 905

32 305

Övriga riket

24 829

45 356

119 044

107 440

557 367

854 036

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

197

2 331

5 436

8 531

69 796

86 291

2,1- 5,0

547

625

..

-

..

2 933

5,1- 10,0

2 059

1 255

1 134

..

..

6 798

10,0- 20,0

7 209

3 462

4 245

3 064

5 865

23 845

20,1- 30,0

6 341

7 501

7 598

3 647

8 665

33 752

30,1- 50,0

9 033

15 215

24 620

12 394

19 319

80 581

50,1- 100,0

9 424

21 862

60 508

46 093

123 384

261 271

Över 100,0

3 659

16 042

57 973

71 440

482 787

631 901

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

38 469

68 293

161 875

146 559

712 176

1 127 372