Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med höns, kycklingar och kalkoner i juni 2003.

4b. Number of holdings with fowls, chickens and turkeys in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

 

Höns,
20 veckor
eller äldre

Kycklingar av värpras
avsedda för
äggproduktion

Slaktkycklingar

Kalkoner

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

201

23

8

42

Uppsala

191

30

6

42

Södermanlands

224

26

13

32

Östergötlands

261

42

7

37

Jönköpings

471

37

3

70

 

 

 

 

 

Kronobergs

261

26

7

46

Kalmar

320

46

14

44

Gotlands

130

18

10

31

Blekinge

107

7

14

9

Skåne

678

88

60

170

 

 

 

 

 

Hallands

245

32

27

48

Västra Götalands

1 094

139

34

205

Värmlands

220

23

3

53

Örebro

166

20

13

30

Västmanlands

120

16

4

23

 

 

 

 

 

Dalarnas

179

17

5

42

Gävleborgs

185

28

3

33

Västernorrlands

121

16

3

29

Jämtlands

103

16

..

26

Västerbottens

108

14

..

31

 

 

 

 

 

Norrbottens

37

8

..

13

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

323

47

42

82

Götalands mellanbygder

537

80

50

112

Götalands norra slättbygder

486

67

18

104

Svealands slättbygder

865

108

36

176

Götalands skogsbygder

2 124

224

63

338

Mellersta Sveriges skogsb

488

66

18

96

Nedre Norrland

429

55

8

97

Övre Norrland

170

25

3

51

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

Stödområde 1

80

11

..

17

Stödområde 2a

201

28

3

61

Stödområde 2b

193

31

4

43

Stödområde 3

219

22

3

45

Stödområde 4a

301

40

9

68

Stödområde 4b

61

4

3

18

Stödområde 5a

1 228

125

38

178

Stödområde 5b

1 155

144

38

203

Stödområde 5c

359

49

18

73

Stödområde 5m

141

18

11

28

Övriga riket

1 484

200

109

322

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

- 2,0

79

35

20

5

2,1- 5,0

1 006

133

42

228

5,1- 10,0

1 134

138

40

238

10,0- 20,0

1 236

146

35

236

20,1- 30,0

616

71

14

110

30,1- 50,0

601

66

24

96

50,1- 100,0

508

56

32

96

Över 100,0

242

27

31

47

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2003

5 422

672

238

1 056

2002

5 323

774

..

..

2001

5 768

1 003

..

..