Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Antal företag med slaktsvin fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

12b. Number of holdings with fattening pigs distributed by size of herd in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal slaktsvin

 

 

1-99

100-249

250-499

500-749

750-

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

22

..

4

..

5

35

Uppsala

53

15

18

..

8

95

Södermanlands

28

4

15

6

17

70

Östergötlands

24

18

14

9

42

107

Jönköpings

50

9

8

..

5

74

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

32

6

6

..

5

50

Kalmar

36

25

25

11

27

124

Gotlands

47

21

18

8

20

114

Blekinge

31

11

15

5

14

76

Skåne

429

130

123

71

127

880

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

241

72

69

33

64

479

Västra Götalands

238

63

69

47

85

502

Värmlands

20

10

10

10

16

66

Örebro

23

11

9

6

17

66

Västmanlands

16

11

11

11

17

66

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

24

3

..

4

-

32

Gävleborgs

27

8

5

..

4

45

Västernorrlands

19

-

5

..

..

28

Jämtlands

15

..

3

..

-

21

Västerbottens

25

10

9

9

..

55

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

..

-

..

-

4

8

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

278

129

130

67

125

729

Götalands mellanbygder

259

89

92

51

96

587

Götalands norra slättbygder

142

60

74

43

114

433

Svealands slättbygder

135

48

62

35

75

355

Götalands skogsbygder

442

73

51

25

52

643

Mellersta Sveriges skogsb

45

11

6

5

7

74

Nedre Norrland

70

11

13

5

6

105

Övre Norrland

31

10

11

9

6

67

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

10

-

-

-

-

10

Stödområde 2a

37

13

13

10

6

79

Stödområde 2b

29

3

8

..

5

47

Stödområde 3

35

7

4

..

3

51

Stödområde 4a

27

6

3

5

5

46

Stödområde 4b

8

5

8

8

11

40

Stödområde 5a

169

25

10

4

5

213

Stödområde 5b

237

52

46

17

44

396

Stödområde 5c

55

16

11

9

15

106

Stödområde 5m

42

17

13

7

16

95

Övriga riket

753

287

323

176

371

1 910

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

4

15

14

14

43

90

2,1- 5,0

69

4

..

-

..

75

5,1- 10,0

137

8

3

..

..

151

10,0- 20,0

298

24

12

5

4

343

20,1- 30,0

231

51

22

6

7

317

30,1- 50,0

301

99

70

21

14

505

50,1- 100,0

266

135

167

75

103

746

Över 100,0

96

95

150

117

308

766

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

1 402

431

439

240

481

2 993