Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13a. Antal höns exklusive kycklingar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

13a. Number of fowls (chickens not included) distributed by size of herd in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal höns exklusive kycklingar

 

 

1-49

50-199

200-4999

5000-

Summa

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

2 763

1 568

14 281

86 400

105 012

Uppsala

2 541

1 385

8 107

38 052

50 085

Södermanlands

3 122

1 650

9 494

174 798

189 064

Östergötlands

3 095

1 200

34 749

775 591

814 635

Jönköpings

6 638

2 141

14 170

40 191

63 140

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 510

534

5 750

31 800

41 594

Kalmar

4 967

782

7 500

521 664

534 913

Gotlands

1 540

492

14 724

75 500

92 256

Blekinge

1 219

462

15 000

30 278

46 959

Skåne

8 852

2 381

33 505

968 840

1 013 578

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 503

940

8 502

526 080

538 025

Västra Götalands

14 507

6 561

65 176

396 664

482 908

Värmlands

2 604

702

7 900

..

28 106

Örebro

2 325

1 245

13 110

101 630

118 310

Västmanlands

1 436

1 148

15 445

58 500

76 529

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 449

942

..

..

36 641

Gävleborgs

2 572

260

3 900

92 700

99 432

Västernorrlands

1 547

425

..

..

23 772

Jämtlands

1 135

402

-

..

20 237

Västerbottens

1 132

575

..

112 136

114 343

 

-

-

-

-

-

Norrbottens

389

..

7 700

-

8 139

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 620

1 704

32 792

986 906

1 025 022

Götalands mellanbygder

7 251

1 534

32 024

745 097

785 906

Götalands norra slättbygder

5 496

3 425

77 400

932 119

1 018 440

Svealands slättbygder

11 400

6 763

63 437

412 980

494 580

Götalands skogsbygder

29 033

8 358

52 980

635 226

725 597

Mellersta Sveriges skogsb

6 925

1 892

8 130

227 260

244 207

Nedre Norrland

5 369

1 464

8 900

65 400

81 133

Övre Norrland

1 752

705

8 200

112 136

122 793

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

916

-

..

..

42 772

Stödområde 2a

2 127

1 000

8 200

92 680

104 007

Stödområde 2b

2 493

657

5 200

23 700

32 050

Stödområde 3

2 859

627

-

..

61 486

Stödområde 4a

4 070

890

2 750

123 400

131 110

Stödområde 4b

768

392

..

-

5 860

Stödområde 5a

17 184

4 811

30 705

352 403

405 103

Stödområde 5b

15 918

4 800

26 901

574 713

622 332

Stödområde 5c

4 906

2 137

25 767

162 340

195 150

Stödområde 5m

1 522

575

17 320

73 637

93 054

Övriga riket

18 083

9 956

158 620

2 618 095

2 804 754

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

27

..

23 639

1 681 816

1 705 632

2,1- 5,0

12 576

3 294

7 715

103 446

127 031

5,1- 10,0

14 738

4 348

12 260

..

41 646

10,0- 20,0

17 422

6 020

37 710

200 655

261 807

20,1- 30,0

8 782

2 982

22 691

51 400

85 855

30,1- 50,0

8 210

3 541

37 526

356 736

406 013

50,1- 100,0

6 665

3 968

72 534

704 952

788 119

Över 100,0

2 426

1 542

69 788

1 007 819

1 081 575

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2003

70 846

25 845

283 863

4 117 124

4 497 678