Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

13b. Antal företag med höns exklusive kycklingar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

13b. Number of holdings with fowls (chickens not included) distributed by size of herd in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal höns exklusive kycklingar

 

 

1-49

50-199

200-4999

5000-

Totalt

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

172

17

8

4

201

Uppsala

162

16

10

3

191

Södermanlands

190

18

7

9

224

Östergötlands

188

14

12

47

261

Jönköpings

435

24

8

4

471

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

245

8

5

3

261

Kalmar

293

13

5

9

320

Gotlands

107

7

9

7

130

Blekinge

91

6

6

4

107

Skåne

604

28

16

30

678

 

 

 

 

 

 

Hallands

199

13

7

26

245

Västra Götalands

951

80

33

30

1 094

Värmlands

204

9

5

..

220

Örebro

135

16

7

8

166

Västmanlands

97

13

7

3

120

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

162

13

..

..

179

Gävleborgs

174

4

3

4

185

Västernorrlands

112

5

..

..

121

Jämtlands

96

5

-

..

103

Västerbottens

95

7

..

5

108

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

33

..

3

-

37

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

249

23

16

35

323

Götalands mellanbygder

477

21

17

22

537

Götalands norra slättbygder

358

40

28

61

487

Svealands slättbygder

725

76

39

25

865

Götalands skogsbygder

1 944

104

37

38

2 123

Mellersta Sveriges skogsb

442

25

9

12

488

Nedre Norrland

398

19

6

6

429

Övre Norrland

152

9

4

5

170

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

76

-

..

..

80

Stödområde 2a

179

13

4

5

201

Stödområde 2b

178

8

4

3

193

Stödområde 3

208

9

-

..

219

Stödområde 4a

276

12

5

8

301

Stödområde 4b

54

5

..

-

61

Stödområde 5a

1 132

60

17

19

1 228

Stödområde 5b

1 049

61

25

20

1 155

Stödområde 5c

314

24

13

8

359

Stödområde 5m

118

8

8

7

141

Övriga riket

1 161

117

76

130

1 484

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

4

..

9

65

79

2,1- 5,0

954

38

7

7

1 006

5,1- 10,0

1 063

59

10

..

1 134

10,0- 20,0

1 129

73

28

6

1 236

20,1- 30,0

552

39

18

7

616

30,1- 50,0

511

43

21

26

601

50,1- 100,0

390

47

38

33

508

Över 100,0

142

17

25

58

242

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2003

4 745

317

156

204

5 422