Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Antal kor per län i juni 2004

1a. Number of cows by county in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Kor för mjölkproduktion

Kor för uppföd-

ning av kalvar

Summa

kor

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 098

 

3 593

 

8 691

 

Uppsala

11 952

 

4 592

 

16 544

 

Södermanlands

13 091

 

5 463

 

18 554

 

Östergötlands

29 056

 

12 023

 

41 079

 

Jönköpings

33 231

 

13 229

 

46 460

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

15 761

 

8 739

 

24 500

 

Kalmar

41 490

 

11 791

 

53 281

 

Gotlands

16 778

 

5 062

 

21 840

 

Blekinge

5 638

 

5 542

 

11 180

 

Skåne

44 835

 

36 048

 

80 883

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

27 376

 

7 895

 

35 271

 

Västra Götalands

70 772

 

26 474

 

97 246

 

Värmlands

10 898

 

6 827

 

17 725

 

Örebro

9 312

 

4 351

 

13 663

 

Västmanlands

6 189

 

2 994

 

9 183

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

8 984

 

4 298

 

13 282

 

Gävleborgs

10 583

 

4 217

 

14 800

 

Västernorrlands

9 286

 

3 492

 

12 778

 

Jämtlands

10 099

 

3 090

 

13 189

 

Västerbottens

15 355

 

1 413

 

16 768

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

7 918

 

597

 

8 515

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

403 702

 

171 730

 

575 432

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

402 520

-

164 718

-

567 238

-

2002

417 082

0,8

168 593

1,5

585 676

0,7

2001

418 471

0,6

165 738

1,5

584 210

0,6

2000

427 621

0,6

167 277

1,2

594 899

0,5

1999

448 520

-

164 801

-

613 321

-

1998

449 130

0,9

169 926

2,3

619 057

0,8

1997

467 981

0,4

169 009

1,0

636 990

0,4

1996

466 265

0,5

164 115

1,2

630 381

0,5

1995

482 118

-

157 128

-

639 246

-