Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal smågrisar samt antal svin totalt per stöd- och produktionsområde i juni 2004

5b. Number of piglets and total number of pigs by support and production area in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

 

 

82

0,0

205

0,0

2a

 

 

8 642

2,9

42 400

1,7

2b

 

 

5 397

13,3

22 022

4,8

3

 

 

5 016

0,5

12 825

1,7

4a

 

 

7 903

0,3

25 799

0,2

4b

 

 

8 432

5,1

35 759

3,2

5a

 

 

15 620

1,5

46 011

6,2

5b

 

 

51 701

2,1

149 015

2,0

5c

 

 

16 663

7,0

65 059

3,3

5m

 

 

17 424

1,0

58 338

1,4

Övriga riket

 

 

391 565

0,5

1 360 604

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

127 198

0,8

449 856

0,8

Götalands mellanbygder

 

 

119 372

1,0

384 667

0,9

Götalands norra slättbygder

 

 

100 497

1,1

378 056

0,8

Svealands slättbygder

 

 

80 174

1,9

274 304

1,6

Götalands skogsbygder

 

 

72 115

1,9

222 745

2,9

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

13 309

2,8

37 495

0,9

Nedre Norrland

 

 

7 402

7,3

30 145

2,1

Övre Norrland

 

 

8 378

3,0

40 769

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

528 445

0,5

1 818 037

0,5