Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Antal höns och kycklingar per län i juni 2004

6a. Number of fowls and chickens by county in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion1)

Slaktkycklingar1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

94 707

5,2

..

 

..

 

Uppsala

27 371

1,4

..

 

..

 

Södermanlands

183 137

6,3

..

 

..

 

Östergötlands

896 934

1,7

..

 

..

 

Jönköpings

70 990

2,1

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

48 732

0,8

..

 

..

 

Kalmar

546 576

3,3

..

 

..

 

Gotlands

174 223

10,3

..

 

..

 

Blekinge

79 639

1,6

..

 

..

 

Skåne

1 045 756

3,5

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

502 372

2,5

..

 

..

 

Västra Götalands

724 434

2,6

..

 

..

 

Värmlands

42 277

12,3

..

 

..

 

Örebro

164 521

0,8

..

 

..

 

Västmanlands

61 473

10,0

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

46 542

2,0

..

 

..

 

Gävleborgs

120 550

1,8

..

 

..

 

Västernorrlands

36 316

0,4

..

 

..

 

Jämtlands

22 770

0,7

..

 

..

 

Västerbottens

94 304

12,1

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

11 392

1,2

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

4 995 014

1,0

1 624 948

4,7

6 085 387

2,9

 

 

 

 

 

 

 

2003

4 497 678

-

1 508 597

-

5 905 679

-

2002

4 731 837

1,0

1 536 819

3,2

..

 

2001

5 686 894

0,7

1 721 342

1,2

..

 

2000

5 669 655

-

1 654 063

-

7 431 737

-

1999

5 647 509

-

2 202 333

-

5 859 129

-

1998

5 361 748

6,9

2 154 682

17,0

..

 

1997

5 724 509

1,2

1 881 407

2,3

..

 

1996

5 708 518

3,0

2 188 722

8,0

..

 

1995

6 100 270

-

1 811 509

-

4 812 824

-


 

1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.