Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Antal företag med kor per län i juni 2004

7a. Number of holdings with cows by county in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppföd-
ning av kalvar

Totalt

med kor

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

123

 

268

 

391

 

Uppsala

284

 

369

 

653

 

Södermanlands

249

 

328

 

577

 

Östergötlands

525

 

677

 

1 202

 

Jönköpings

791

 

1 139

 

1 930

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

396

 

808

 

1 204

 

Kalmar

751

 

847

 

1 598

 

Gotlands

376

 

278

 

654

 

Blekinge

160

 

489

 

649

 

Skåne

851

 

2 089

 

2 940

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

523

 

728

 

1 251

 

Västra Götalands

1 669

 

2 369

 

4 038

 

Värmlands

255

 

540

 

795

 

Örebro

205

 

345

 

550

 

Västmanlands

135

 

216

 

351

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

258

 

357

 

615

 

Gävleborgs

329

 

346

 

675

 

Västernorrlands

287

 

306

 

593

 

Jämtlands

296

 

249

 

545

 

Västerbottens

452

 

192

 

644

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

232

 

73

 

305

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

9 147

 

13 013

 

22 160

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

9 720

-

12 681

-

22 365

-

2002

11 270

1,0

13 105

1,8

23 340

1,0

2001

11 828

0,7

13 578

2,0

24 362

1,1

2000

12 676

0,8

13 861

2,4

25 500

1,3

1999

13 963

-

14 254

-

27 226

-

1998

14 859

1,1

15 307

1,9

29 227

1,0

1997

15 788

0,5

16 093

1,1

30 675

0,6

1996

16 464

1,0

16 545

1,0

31 653

1,0

1995

17 743

-

17 069

-

33 249

-