Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med kor per stöd- och produktions­område i juni 2004

7b. Number of holdings with cows by support and production area in June 2004

 

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppföd-
ning av kalvar

Totalt med
kor

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

215

 

180

 

395

 

2a

784

 

437

 

1 221

 

2b

429

 

423

 

852

 

3

303

 

505

 

808

 

4a

386

 

605

 

991

 

4b

79

 

126

 

205

 

5a

1 678

 

3 461

 

5 139

 

5b

1 840

 

2 818

 

4 658

 

5c

654

 

868

 

1 522

 

5m

306

 

264

 

570

 

Övriga riket

2 473

 

3 326

 

5 799

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

460

 

679

 

1 139

 

Götalands mellanbygder

1 272

 

1 526

 

2 798

 

Götalands norra slättbygder

986

 

1 021

 

2 007

 

Svealands slättbygder

999

 

1 453

 

2 452

 

Götalands skogsbygder

3 182

 

5 950

 

9 132

 

Mellersta Sveriges skogsb.

611

 

1 097

 

1 708

 

Nedre Norrland

888

 

946

 

1 834

 

Övre Norrland

749

 

341

 

1 090

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

9 147

 

13 013

 

22 160