Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Antal företag med övriga nötkreatur samt nötkreatur totalt per län i juni 2004

8a. Number of holdings with other cattle and cattle total by county in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Kvigor, tjurar
och stutar

Kalvar
under 1 år

Totalt med
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

464

 

400

 

496

 

Uppsala

788

 

723

 

836

 

Södermanlands

652

 

610

 

692

 

Östergötlands

1 411

 

1 310

 

1 474

 

Jönköpings

2 329

 

2 160

 

2 406

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 453

 

1 336

 

1 515

 

Kalmar

1 860

 

1 716

 

1 937

 

Gotlands

795

 

722

 

819

 

Blekinge

711

 

648

 

745

 

Skåne

3 272

 

3 085

 

3 454

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 482

 

1 359

 

1 536

 

Västra Götalands

4 784

 

4 384

 

5 070

 

Värmlands

939

 

835

 

1 012

 

Örebro

675

 

614

 

709

 

Västmanlands

429

 

381

 

458

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

739

 

657

 

778

 

Gävleborgs

854

 

775

 

903

 

Västernorrlands

763

 

680

 

805

 

Jämtlands

665

 

606

 

704

 

Västerbottens

849

 

763

 

875

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

377

 

352

 

402

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

26 291

 

24 116

 

27 626

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

26 457

-

24 883

-

27 905

-

2002

27 810

0,9

25 159

0,9

29 038

0,9

2001

29 072

0,9

26 286

0,9

30 537

0,9

2000

30 457

1,1

27 733

1,1

32 063

1,2

1999

32 231

-

29 189

-

33 978

-

1998

34 499

0,9

31 491

1,0

36 594

0,9

1997

36 286

0,6

33 616

0,6

38 531

0,6

1996

37 848

1,0

35 148

1,0

40 318

1,0

1995

39 160

-

36 542

-

41 990

-