Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Antal företag med övriga nötkreatur samt nötkreatur totalt per stöd- och produktionsområde i juni 2004

8b. Number of holdings with other cattle and cattle total by support and production area in June 2004

 

Område

Kvigor, tjurar
och stutar

Kalvar
under 1 år

Totalt med
nötkreatur

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

481

 

444

 

515

 

2a

1 533

 

1 393

 

1 607

 

2b

1 089

 

973

 

1 147

 

3

987

 

891

 

1 050

 

4a

1 207

 

1 085

 

1 277

 

4b

237

 

209

 

257

 

5a

6 075

 

5 576

 

6 355

 

5b

5 416

 

4 999

 

5 681

 

5c

1 770

 

1 644

 

1 851

 

5m

689

 

626

 

713

 

Övriga riket

6 807

 

6 276

 

7 173

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 325

 

1 225

 

1 393

 

Götalands mellanbygder

3 209

 

2 972

 

3 331

 

Götalands norra slättbygder

2 368

 

2 184

 

2 509

 

Svealands slättbygder

2 940

 

2 654

 

3 121

 

Götalands skogsbygder

10 741

 

9 927

 

11 247

 

Mellersta Sveriges skogsb.

2 042

 

1 841

 

2 163

 

Nedre Norrland

2 267

 

2 036

 

2 401

 

Övre Norrland

1 399

 

1 277

 

1 461

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

26 291

 

24 116

 

27 626