Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

9a.     Antal företag med får per län i juni 2004

9a.     Number of holdings with sheep by county in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Baggar och
tackor

Lamm

Totalt med
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

255

2,6

236

3,6

256

2,6

Uppsala

296

3,6

268

4,4

296

3,6

Södermanlands

243

5,7

208

7,5

243

5,7

Östergötlands

509

12,4

459

13,9

509

12,4

Jönköpings

468

14,4

440

15,4

468

14,4

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

253

5,2

203

4,9

253

5,2

Kalmar

472

14,7

440

15,9

472

14,7

Gotlands

408

1,5

356

2,8

408

1,5

Blekinge

166

2,6

147

5,1

166

2,6

Skåne

647

1,2

574

2,4

647

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

367

2,0

346

2,5

368

2,0

Västra Götalands

1 640

9,3

1 309

9,2

1 640

9,3

Värmlands

399

2,0

309

4,2

399

2,0

Örebro

299

21,0

257

24,6

299

21,0

Västmanlands

195

32,5

..

 

195

32,5

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

305

23,0

277

25,5

305

23,0

Gävleborgs

351

21,6

237

4,9

351

21,6

Västernorrlands

202

3,3

141

7,7

202

3,3

Jämtlands

178

2,7

145

5,9

178

2,7

Västerbottens

331

21,6

305

23,5

331

21,6

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

251

30,5

..

 

251

30,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

8 237

3,1

7 050

3,3

8 239

3,1

 

 

 

 

 

 

 

2003

7 608

-

6 736

-

7 639

-

2002

7 407

2,1

6 701

2,5

7 495

2,2

2001

8 051

2,2

7 336

2,1

8 082

2,2

2000

8 041

-

7 272

-

8 089

-

1999

8 209

-

7 636

-

8 247

-

1998

8 638

3,2

8 080

3,3

8 657

3,2

1997

9 372

2,1

8 784

2,2

9 411

2,1

1996

9 678

2,0

9 233

3,0

9 701

2,0

1995

9 985

-

9 380

-

10 037

-