Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

9b.    Antal företag med får per stöd- och produktionsområde i juni 2004

9b.     Number of holdings with sheep by support and production area in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Baggar och
tackor

Lamm

Totalt med
får

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

241

2,2

198

4,7

241

2,2

2a

609

15,5

529

17,9

609

15,5

2b

362

19,2

227

5,0

362

19,2

3

385

3,9

314

5,7

385

3,9

4a

479

12,8

397

15,7

479

12,8

4b

91

5,0

78

6,3

91

5,0

5a

1 694

7,3

1 441

7,2

1 694

7,3

5b

1 713

6,6

1 567

7,2

1 713

6,6

5c

567

2,7

511

3,5

568

2,7

5m

234

2,0

203

4,0

234

2,0

Övriga riket

1 862

6,7

1 585

6,5

1 863

6,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

326

1,4

291

2,9

327

1,4

Götalands mellanbygder

947

6,8

852

7,7

947

6,8

Götalands norra slättbygder

689

13,3

544

11,2

689

13,3

Svealands slättbygder

1 177

6,0

1 045

6,9

1 178

6,0

Götalands skogsbygder

2 776

5,5

2 423

5,7

2 776

5,5

Mellersta Sveriges skogsb.

909

9,4

768

11,3

909

9,4

Nedre Norrland

739

8,9

533

3,8

739

8,9

Övre Norrland

675

15,6

592

17,8

675

15,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

8 237

3,1

7 050

3,3

8 239

3,1