Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Antal företag med avels- och slaktsvin per län i juni 2004

10a. Number of holdings with breeding and fattening pigs by county in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Galtar för avel,
50 kg och
däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

12,8

19

7,3

27

5,3

Uppsala

58

4,4

76

3,4

88

4,5

Södermanlands

34

3,2

45

2,7

71

15,4

Östergötlands

57

3,1

72

2,4

107

8,9

Jönköpings

35

9,0

56

7,6

58

7,4

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

24

5,0

39

3,4

44

2,9

Kalmar

66

3,2

80

2,8

107

1,9

Gotlands

43

3,5

67

2,3

102

1,0

Blekinge

33

2,9

45

2,4

66

1,4

Skåne

484

1,0

713

0,7

803

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

230

1,2

360

0,8

449

1,0

Västra Götalands

224

1,5

319

1,1

420

0,7

Värmlands

25

11,5

32

9,0

61

4,7

Örebro

23

3,8

36

2,6

61

0,8

Västmanlands

25

4,1

32

3,8

59

1,8

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

13

10,6

20

8,6

20

19,1

Gävleborgs

17

8,3

29

30,3

46

19,9

Västernorrlands

9

0,0

12

0,0

23

25,2

Jämtlands

10

7,0

15

19,5

18

4,3

Västerbottens

39

2,3

45

1,9

57

4,2

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

6

0,0

7

12,7

13

25,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

1 467

0,6

2 117

0,6

2 699

0,8

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 694

-

2 468

-

2 993

-

2002

1 878

3,1

2 726

2,3

3 260

2,8

2001

1 973

1,7

3 022

3,4

3 625

2,9

2000

2 122

-

3 218

-

3 897

-

1999

2 480

-

4 111

-

4 909

-

1998

3 051

3,5

5 158

2,9

5 665

-

1997

3 574

1,4

5 925

1,4

6 591

1,4

1996

4 227

2,0

7 083

2,0

7 455

2,0

1995

4 579

-

7 927

-

8 276

-