Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal kor per stöd- och produktionsområde i juni 2004

1b. Number of cows by support and production area in June 2004

 

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppföd-
ning av kalvar

Summa
kor

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

5 562

 

1 500

 

7 062

 

2a

27 544

 

4 521

 

32 065

 

2b

14 589

 

5 020

 

19 609

 

3

9 749

 

5 655

 

15 404

 

4a

14 767

 

7 102

 

21 869

 

4b

4 644

 

2 280

 

6 924

 

5a

65 593

 

35 992

 

101 585

 

5b

82 075

 

37 627

 

119 702

 

5c

32 505

 

13 033

 

45 538

 

5m

13 972

 

5 162

 

19 134

 

Övriga riket

132 702

 

53 838

 

186 540

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

27 677

 

10 856

 

38 533

 

Götalands mellanbygder

67 511

 

27 252

 

94 763

 

Götalands norra slättbygder

50 612

 

15 905

 

66 517

 

Svealands slättbygder

46 610

 

21 220

 

67 830

 

Götalands skogsbygder

132 180

 

69 667

 

201 847

 

Mellersta Sveriges skogsb.

24 688

 

13 039

 

37 727

 

Nedre Norrland

29 550

 

10 917

 

40 467

 

Övre Norrland

24 874

 

2 874

 

27 748

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

403 702

 

171 730

 

575 432