Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Antal företag med avels- och slaktsvin per stöd- och produktionsområde i juni 2004

10b. Number of holdings with breeding and fattening pigs by support and production area in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

4

19,3

4

19,3

6

0,0

2a

49

2,5

64

4,3

78

5,2

2b

21

5,4

24

4,2

45

16,4

3

17

9,5

31

32,2

46

23,2

4a

28

11,6

35

9,5

43

7,1

4b

9

8,2

13

6,7

35

1,5

5a

106

3,2

164

2,1

172

2,4

5b

168

1,9

290

1,7

334

2,9

5c

62

3,1

80

2,4

96

3,3

5m

39

3,9

59

2,8

87

1,9

Övriga riket

963

0,7

1 353

0,5

1 757

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

375

0,8

536

0,6

673

0,4

Götalands mellanbygder

289

1,6

417

1,1

530

1,0

Götalands norra slättbygder

194

1,5

259

1,3

390

0,7

Svealands slättbygder

155

3,0

212

2,3

323

3,7

Götalands skogsbygder

326

1,5

525

1,1

549

3,0

Mellersta Sveriges skogsb.

40

4,6

51

3,8

71

7,2

Nedre Norrland

41

4,2

64

13,2

93

11,1

Övre Norrland

46

2,7

54

2,2

69

6,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

1 467

0,6

2 117

0,6

2 699

0,8