Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Antal företag med smågrisar samt svin totalt per län i juni 2004

11a. Number of holdings with piglets and pigs total by county in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Totalt med
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

11

7,6

33

4,0

Uppsala

 

 

65

1,9

108

3,7

Södermanlands

 

 

36

2,7

76

14,3

Östergötlands

 

 

67

2,6

126

7,5

Jönköpings

 

 

53

26,5

103

14,6

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

35

3,7

53

2,2

Kalmar

 

 

72

2,8

128

1,6

Gotlands

 

 

70

2,2

114

0,7

Blekinge

 

 

39

2,8

73

1,4

Skåne

 

 

621

0,6

932

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

341

0,9

514

0,8

Västra Götalands

 

 

295

1,1

516

0,5

Värmlands

 

 

35

3,8

70

5,4

Örebro

 

 

33

2,8

66

0,7

Västmanlands

 

 

48

2,2

67

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

14

9,8

31

12,5

Gävleborgs

 

 

12

7,5

50

18,1

Västernorrlands

 

 

14

20,7

31

20,9

Jämtlands

 

 

9

7,8

25

11,5

Västerbottens

 

 

38

2,3

62

3,8

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

 

 

5

0,0

14

22,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

1 913

0,8

3 194

0,8

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

 

2 217

-

3 669

-

2002

 

 

2 506

2,4

3 998

2,3

2001

 

 

2 674

1,4

4 520

3,1

2000

 

 

2 814

-

4 809

-

1999

 

 

3 660

-

6 014

-

1998

 

 

4 684

2,9

7 267

2,5

1997

 

 

5 215

1,3

8 431

1,3

1996

 

 

6 189

2,0

9 648

2,0

1995

 

 

6 807

-

10 753

-