Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Antal företag med smågrisar samt svin totalt per stöd- och produktions­område i juni 2004

11b. Number of holdings with piglets and pigs total by support and production area in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Totalt med
svin

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

0,0

8

10,8

2a

 

 

48

2,4

94

5,1

2b

 

 

22

14,2

54

14,7

3

 

 

15

6,1

53

20,3

4a

 

 

25

5,1

58

7,5

4b

 

 

22

4,5

36

1,5

5a

 

 

128

14,3

248

7,6

5b

 

 

240

1,4

427

2,2

5c

 

 

65

3,1

113

2,7

5m

 

 

62

2,5

98

1,7

Övriga riket

 

 

1 284

0,5

2 005

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

512

0,6

749

0,3

Götalands mellanbygder

 

 

379

1,0

607

0,8

Götalands norra slättbygder

 

 

266

1,2

456

0,5

Svealands slättbygder

 

 

207

1,4

370

3,3

Götalands skogsbygder

 

 

427

3,4

727

3,0

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

40

4,0

90

5,7

Nedre Norrland

 

 

39

8,5

117

9,5

Övre Norrland

 

 

44

2,7

78

5,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

1 913

0,8

3 194

0,8