Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Antal företag med höns och kycklingar per län i juni 2004

12a. Number of holdings with fowls and chickens by county in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av
värpras av-
sedda för ägg-
produktion1)

Slaktkycklingar1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

262

31,6

..

 

..

 

Uppsala

146

12,2

..

 

..

 

Södermanlands

163

12,0

..

 

..

 

Östergötlands

233

7,3

..

 

..

 

Jönköpings

575

17,2

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

220

10,5

..

 

..

 

Kalmar

395

25,2

..

 

..

 

Gotlands

..

 

..

 

..

 

Blekinge

..

 

..

 

..

 

Skåne

580

6,3

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

297

24,5

..

 

..

 

Västra Götalands

981

11,3

..

 

..

 

Värmlands

158

14,2

..

 

..

 

Örebro

193

33,4

..

 

..

 

Västmanlands

..

 

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

148

14,1

..

 

..

 

Gävleborgs

154

11,3

..

 

..

 

Västernorrlands

93

11,1

..

 

..

 

Jämtlands

86

14,9

..

 

..

 

Västerbottens

..

 

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

35

20,1

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

5 376

5,0

803

12,0

237

11,7

 

 

 

 

 

 

 

2003

5 422

-

672

-

238

-

2002

5 323

5,9

774

15,1

..

 

2001

5 768

6,8

1 003

19,4

..

 

2000

5 678

-

715

-

100

-

1999

6 441

-

829

-

87

-

1998

6 825

3,8

916

10,5

..

 

1997

8 340

2,3

1 294

6,2

..

 

1996

8 696

3,0

1 245

7,0

..

 

1995

9 539

-

1 405

-

96

-


 

1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.