Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

12b.  Antal företag med höns och kycklingar per stöd- och
         produktionsområde i juni 2004

12b.   Number of holdings with fowls and chickens by support and production area in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av
värpras av-
sedda för ägg-
produktion1)

Slaktkycklingar1)

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

..

 

..

 

..

 

2a

193

10,8

..

 

..

 

2b

143

11,2

..

 

..

 

3

200

9,5

..

 

..

 

4a

241

11,8

..

 

..

 

4b

37

11,4

..

 

..

 

5a

1 246

12,9

..

 

..

 

5b

1 136

8,7

..

 

..

 

5c

352

21,4

..

 

..

 

5m

89

14,4

..

 

..

 

Övriga riket

1 593

10,2

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

346

17,5

..

 

..

 

Götalands mellanbygder

551

16,6

..

 

..

 

Götalands norra slättbygder

584

17,3

..

 

..

 

Svealands slättbygder

823

15,8

..

 

..

 

Götalands skogsbygder

2 028

8,6

..

 

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

468

5,6

..

 

..

 

Nedre Norrland

335

7,4

..

 

..

 

Övre Norrland

241

30,3

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

5 376

5,0

803

12,0

237

11,7


 

1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.