Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal övriga nötkreatur samt antal nötkreatur totalt per län i juni 2004

2a. Number of other cattle and total number of cattle by county in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Kvigor, tjurar
och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7 785

 

7 431

 

23 907

 

Uppsala

15 109

 

15 898

 

47 551

 

Södermanlands

17 241

 

16 991

 

52 786

 

Östergötlands

38 315

 

37 095

 

116 489

 

Jönköpings

45 782

 

42 464

 

134 706

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

24 826

 

22 695

 

72 021

 

Kalmar

50 726

 

46 313

 

150 320

 

Gotlands

21 450

 

19 318

 

62 608

 

Blekinge

10 598

 

9 704

 

31 482

 

Skåne

73 236

 

73 173

 

227 292

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

30 597

 

30 454

 

96 322

 

Västra Götalands

92 898

 

87 174

 

277 318

 

Värmlands

16 971

 

16 687

 

51 383

 

Örebro

13 475

 

13 900

 

41 038

 

Västmanlands

7 914

 

8 645

 

25 742

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

12 135

 

11 235

 

36 652

 

Gävleborgs

14 757

 

13 236

 

42 793

 

Västernorrlands

11 412

 

9 845

 

34 035

 

Jämtlands

11 605

 

10 091

 

34 885

 

Västerbottens

15 488

 

14 323

 

46 579

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

7 105

 

6 935

 

22 555

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

539 425

 

513 607

 

1 628 464

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

527 204

-

512 232

-

1 606 674

-

2002

553 098

0,7

498 692

0,7

1 637 465

0,6

2001

573 286

0,6

494 016

0,7

1 651 511

0,6

2000

588 686

0,7

500 183

0,8

1 683 767

0,4

1999

600 130

-

499 469

-

1 712 920

-

1998

610 724

0,9

508 716

1,0

1 738 496

0,7

1997

613 945

0,4

529 888

0,5

1 780 823

0,4

1996

616 860

0,6

542 999

0,6

1 790 240

0,5

1995

595 521

-

542 328

-

1 777 095

-