Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal övriga nötkreatur samt antal nötkreatur totalt per stöd- och produktionsområde i juni 2004

2b. Number of other cattle and total number of cattle by support and production area in June 2004

 

Område

Kvigor, tjurar
och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

6 194

 

5 638

 

18 894

 

2a

28 503

 

26 151

 

86 719

 

2b

18 091

 

15 677

 

53 377

 

3

15 272

 

14 101

 

44 777

 

4a

20 801

 

19 415

 

62 085

 

4b

5 826

 

6 511

 

19 261

 

5a

100 541

 

91 595

 

293 721

 

5b

113 936

 

106 463

 

340 101

 

5c

43 206

 

40 399

 

129 143

 

5m

19 463

 

18 321

 

56 918

 

Övriga riket

167 592

 

169 336

 

523 468

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

31 869

 

32 946

 

103 348

 

Götalands mellanbygder

90 456

 

84 332

 

269 551

 

Götalands norra slättbygder

60 414

 

60 404

 

187 335

 

Svealands slättbygder

63 024

 

64 930

 

195 784

 

Götalands skogsbygder

195 944

 

181 606

 

579 397

 

Mellersta Sveriges skogsb.

35 524

 

33 287

 

106 538

 

Nedre Norrland

37 557

 

33 030

 

111 054

 

Övre Norrland

24 637

 

23 072

 

75 457

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

539 425

 

513 607

 

1 628 464