Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3a.     Antal får per län i juni 2004

3a.     Number of sheep by county in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Baggar och
tackor

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6 879

2,0

8 313

4,2

15 191

3,4

Uppsala

7 116

2,1

8 275

3,1

15 390

2,5

Södermanlands

9 008

3,1

9 622

4,9

18 629

4,0

Östergötlands

17 100

3,0

19 848

2,5

36 948

2,5

Jönköpings

9 805

4,5

12 126

3,9

21 931

3,9

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6 977

2,2

7 568

2,7

14 546

2,2

Kalmar

17 466

12,5

21 036

13,9

38 503

12,2

Gotlands

27 454

7,2

31 876

9,2

59 329

7,7

Blekinge

5 589

2,0

6 391

3,3

11 981

2,7

Skåne

18 746

1,3

21 672

2,4

40 417

1,9

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

8 463

2,4

9 715

3,2

18 178

2,8

Västra Götalands

32 335

3,4

36 455

4,3

68 790

3,9

Värmlands

9 147

3,6

9 289

3,7

18 436

3,4

Örebro

6 798

19,2

7 328

15,6

14 126

15,9

Västmanlands

4 530

14,6

5 326

19,3

9 856

16,6

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

6 174

8,3

6 583

8,0

12 757

7,4

Gävleborgs

6 417

4,1

6 366

3,9

12 783

3,7

Västernorrlands

4 973

3,7

3 658

8,6

8 631

5,1

Jämtlands

4 531

3,3

4 007

5,0

8 537

3,9

Västerbottens

5 371

14,0

5 214

18,1

10 585

14,1

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

5 150

17,2

4 865

20,6

10 015

17,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

220 028

1,4

245 533

1,7

465 561

1,5

 

 

 

 

 

 

 

2003

210 463

-

237 845

-

448 308

-

2002

197 734

1,0

229 037

1,3

426 772

1,1

2001

207 623

0,7

243 971

0,8

451 594

0,8

2000

198 268

-

233 666

-

431 934

-

1999

193 644

-

243 605

-

437 249

-

1998

186 707

4,1

234 482

4,2

421 189

4,0

1997

194 948

1,7

247 154

1,8

442 102

1,7

1996

203 338

2,0

265 697

3,0

469 035

2,0

1995

195 439

-

266 410

-

461 849

-