Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Antal avels- och slaktsvin per län i juni 2004

4a. Number of breeding and fattening pigs by county in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

11,2

1 131

0,6

11 593

13,2

Uppsala

108

2,7

5 552

1,0

24 822

2,5

Södermanlands

58

3,1

6 901

6,3

38 863

4,8

Östergötlands

102

2,7

12 640

2,4

81 151

2,3

Jönköpings

52

6,1

4 424

5,0

8 668

4,0

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

39

2,2

2 151

0,7

10 178

7,8

Kalmar

125

1,6

9 246

1,0

55 452

1,7

Gotlands

68

3,0

6 980

1,5

40 380

1,9

Blekinge

46

1,9

2 297

1,8

26 444

1,3

Skåne

1 416

0,6

57 909

1,2

314 070

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

364

0,8

23 045

1,4

147 553

2,3

Västra Götalands

429

1,3

34 458

2,5

182 678

1,7

Värmlands

47

6,3

4 486

2,7

34 106

2,5

Örebro

36

3,2

4 545

1,5

33 423

2,1

Västmanlands

64

2,5

9 021

1,3

33 892

3,5

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

18

11,7

730

0,8

3 674

1,0

Gävleborgs

28

8,7

1 007

6,4

8 521

4,8

Västernorrlands

19

0,0

1 327

0,0

8 240

0,1

Jämtlands

13

3,9

301

2,3

2 308

0,8

Västerbottens

60

1,2

2 482

0,9

17 812

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

9

9,9

1 307

0,0

10 707

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

3 115

1,1

191 939

0,7

1 094 537

0,7

 

 

 

 

 

 

 

2003

3 945

-

204 527

-

1 127 372

-

2002

3 385

1,8

208 177

0,7

1 095 981

0,6

2001

3 924

0,5

211 842

0,5

1 089 452

0,6

2000

4 161

1,8

201 896

0,7

1 145 856

0,7

1999

4 175

-

220 205

-

1 239 480

-

1998

4 772

2,7

255 361

1,6

1 292 885

2,2

1997

5 782

1,2

268 704

1,3

1 312 673

0,6

1996

6 922

2,0

273 106

1,0

1 303 413

2,0

1995

7 595

-

237 355

-

1 299 843

-