Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal avels- och slaktsvin per stöd- och produktionsområde i juni 2004

4b. Number of breeding and fattening pigs by support and production area in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

6

0,0

37

0,0

80

0,0

2a

75

1,6

3 915

2,5

29 768

1,7

2b

39

8,3

1 903

20,3

14 683

3,1

3

23

5,8

931

4,0

6 854

3,0

4a

43

8,5

3 046

0,5

14 807

0,2

4b

18

2,0

2 507

1,5

24 802

3,7

5a

142

2,2

6 225

0,6

24 024

11,2

5b

277

1,8

16 905

2,5

80 132

3,0

5c

89

2,6

7 579

3,6

40 728

5,0

5m

54

0,6

5 968

2,2

34 893

2,1

Övriga riket

2 348

1,2

142 923

0,8

823 767

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

688

0,9

45 388

1,1

276 582

1,2

Götalands mellanbygder

1 065

2,7

38 225

1,5

226 005

1,3

Götalands norra slättbygder

400

1,2

39 799

1,8

237 360

1,3

Svealands slättbygder

295

2,2

29 514

2,3

164 320

1,9

Götalands skogsbygder

467

1,3

28 095

1,7

122 067

4,5

Mellersta Sveriges skogsb.

61

4,1

4 344

1,8

19 781

1,1

Nedre Norrland

68

4,1

2 772

11,2

19 903

2,1

Övre Norrland

70

2,3

3 802

2,3

28 519

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

3 115

1,1

191 939

0,7

1 094 537

0,7