Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Antal smågrisar samt antal svin totalt per län i juni 2004

5a. Number of piglets and total number of pigs by county in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

3 391

0,1

16 128

9,5

Uppsala

 

 

16 471

1,5

46 954

0,8

Södermanlands

 

 

17 910

5,6

63 732

3,6

Östergötlands

 

 

35 508

1,8

129 401

1,6

Jönköpings

 

 

8 340

2,2

21 484

2,6

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

4 163

3,3

16 531

5,2

Kalmar

 

 

28 402

1,7

93 226

1,3

Gotlands

 

 

18 947

2,5

66 375

1,2

Blekinge

 

 

9 420

0,6

38 207

1,0

Skåne

 

 

163 294

0,9

536 689

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

68 161

1,3

239 123

1,5

Västra Götalands

 

 

87 449

1,3

305 014

0,9

Värmlands

 

 

15 490

4,5

54 129

2,2

Örebro

 

 

12 531

1,9

50 536

1,3

Västmanlands

 

 

21 039

2,3

64 015

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

2 554

1,0

6 976

0,7

Gävleborgs

 

 

2 496

17,7

12 052

5,7

Västernorrlands

 

 

4 088

0,1

13 674

0,1

Jämtlands

 

 

416

6,3

3 038

1,0

Västerbottens

 

 

6 113

0,9

26 467

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

 

 

2 262

13,3

14 285

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

528 445

0,5

1 818 037

0,5

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

 

567 282

-

1 903 126

-

2002

 

 

574 200

0,6

1 881 743

0,4

2001

 

 

586 238

0,6

1 891 456

0,3

2000

 

 

566 004

0,8

1 917 917

0,5

1999

 

 

651 353

-

2 115 213

-

1998

 

 

733 012

2,3

2 286 030

1,5

1997

 

 

764 043

0,9

2 351 201

0,6

1996

 

 

765 313

-

2 348 754

1,0

1995

 

 

768 344

-

2 313 137

-