Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 0501

Antal husdjur i juni 2005
Preliminära resultat
Livestock in June 2005
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Marginell minskning av antalet nötkreatur

Antalet nötkreatur beräknas minska något mellan 2004 och 2005 men ändå ligga på en nivå som är över vad den var 2003. Totalt fanns det 1 619 500 st nötkreatur i Sverige i juni 2005. Antalet kor har inte förändrats något sedan föregående år, dock har det skett en förskjutning från mjölkkor till am- och dikor.

Totala antalet kvigor, tjurar och stutar beräknas under det senaste året ha minskat med 1,4 % medan antalet kalvar i stort sett varit oförändrat sedan juni 2004.

Minskning av antalet suggor och slaktsvin

Antalet suggor och slaktsvin beräknas ha minskat med 2-3 % sedan 2004. Uppgifterna för 2005 avseende de olika slag av svin är ännu osäkra och kommer troligen att ändras i den definitiva statistiken.

Antalet får fortsätter att öka

Antalet får beräknas ha ökat till 479 400 i juni 2005 vilket är 3 % mer än 2004 och nästan 7 % mer än 2003. Det är den högsta siffran som uppmätts sedan 1946.