Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1 Antal nötkreatur i juni 2003, 2004 och 2005.

2 Antal svin i juni 2003, 2004 och 2005.

3 Antal får i juni 2003, 2004 och 2005.

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure