Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1 Antal nötkreatur i juni 2003, 2004 och 2005.

1 Number of cattle in June 2003, 2004 and 2005.

Djurslag/type of animal

2003

2004

2005

 

 

 

 

Mjölkkor

402 520

403 702

398 033

Dairy cows

 

 

 

Kor för uppfödning av kalvar

164 718

171 730

177 243

Other cows

 

 

 

Summa kor

567 238

575 432

575 276

Total cows

 

 

 

 

 

 

 

Kvigor 2 år och däröver

94 210

101 990

97 264

Heifers 2 years and older

 

 

 

Kvigor mellan 1 och 2 år

235 333

231 762

234 706

Heifers between 1 and 2 years

 

 

 

Tjurar och stutar 2 år och däröver

24 465

31 531

28 098

Bulls and steers 2 years and older

 

 

 

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år

173 196

174 142

171 946

Bulls and steers between 1 and 2 years

 

 

 

Summa kvigor, tjurar och stutar

527 204

539 425

532 014

Total heifers, bulls and steers

 

 

 

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, kvigkalvar

253 968

254 738

253 511

Calves under 1 year, female

 

 

 

Kalvar under 1 år, tjur- och stut-kalvar

258 264

258 869

258 719

Calves under 1 year, male

 

 

 

Summa kalvar under 1 år

512 232

513 607

512 230

Total calves under 1 year

 

 

 

 

 

 

 

Summa nötkreatur

1 606 674

1 628 464

1 619 520

Total cattle