Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2 Antal svin i juni 2003, 2004 och 2005.

2 Number of pigs in June 2003, 2004 and 2005.

Djurslag/type of animal

2003

2004

20051)

 

 

 

 

Galtar för avel, 50 kg och däröver

3 945

3 115

2 851

Boars, 50 kg and more

 

 

 

Suggor för avel, 50 kg och däröver

204 527

191 939

186 740

Breeding sows, 50 kg or more

 

 

 

Slaktsvin m.m. 20 kg och däröver

1 127 372

1 094 372

1 076 150

Pigs for fattening, 20 kg or more

 

 

 

Smågrisar under 20 kg

567 282

528 445

557 733

Piglets under 20 kg

 

 

 

Summa svin

1 903 126

1 818 037

1 823 474

Total pigs

 

 

 


1)Dessa uppgifter bedöms vara osäkra och kommer troligen att ändras i den definitiva statistiken.