Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

 

Antal husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

3                    Antal får i juni 2003, 2004 och 2005.

3                    Number of sheep in June 2003, 2004 and 2005.

Djurslag/type of animal

2003

2004

2005

 

 

 

 

Baggar och tackor

210 463

220 028

226 288

Ewes and rams

 

 

 

Lamm

237 845

245 533

253 114

Lambs

 

 

 

Summa får

448 308

465 561

479 402

Total sheep