Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Antal nötkreatur i juni 2005

1b. Antal företag med nötkreatur i juni 2005.

2a. Antal får i juni 2005

2b. Antal företag med får i juni 2005.

3a. Antal svin i juni 2005

3b. Antal företag med svin i juni 2005.

4a. Antal höns, kycklingar och kalkoner i juni 2005.

4b. Antal företag med höns, kycklingar och kalkoner i juni 2005.

5a. Antal mjölkkor fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

5b. Antal företag med mjölkkor fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

6a. Antal tackor och baggar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

6b. Antal företag med tackor och baggar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

7a. Antal suggor och galtar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

7b. Antal företag med suggor och galtar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

8a. Antal slaktsvin fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

8b. Antal företag med slaktsvin fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

9a. Antal höns exklusive kycklingar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

9b. Antal företag med höns exklusive kycklingar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

10. Data på kommunnivå (bilaga)

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure