Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med mjölkkor fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

5b. Number of holdings with dairy cows distributed by size of herd in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

 

1-9

10-24

25-49

50-74

75-99

100-

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

34

48

18

..

7

115

Uppsala

..

62

131

49

..

11

271

Södermanlands

..

42

104

52

..

19

234

Östergötlands

8

77

212

108

49

42

496

Jönköpings

17

181

343

134

44

31

750

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

10

95

153

70

17

17

362

Kalmar

15

100

306

146

63

86

716

Gotlands

6

87

166

57

20

28

364

Blekinge

9

51

60

22

4

5

151

Skåne

18

167

323

120

59

112

799

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10

117

176

85

46

56

490

Västra Götalands

64

381

629

290

78

89

1 531

Värmlands

17

64

87

38

7

25

238

Örebro

6

49

76

32

13

14

190

Västmanlands

..

29

56

24

..

12

126

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

18

87

83

33

9

10

240

Gävleborgs

23

116

115

37

4

10

305

Västernorrlands

25

103

82

29

12

10

261

Jämtlands

12

100

95

39

10

11

267

Västerbottens

30

138

174

54

18

13

427

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

16

72

82

26

10

9

215

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

92

146

77

48

69

439

Götalands mellanbygder

19

207

530

213

89

153

1 211

Götalands norra slättbygder

26

165

374

208

68

77

918

Svealands slättbygder

12

206

417

184

53

69

941

Götalands skogsbygder

96

762

1264

511

164

155

2 952

Mellersta Sveriges skogsb

30

180

213

78

25

42

568

Nedre Norrland

67

298

284

107

31

29

816

Övre Norrland

52

242

273

85

28

23

703

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

26

89

63

12

4

4

198

Stödområde 2a

44

238

282

107

35

27

733

Stödområde 2b

31

140

142

53

12

16

394

Stödområde 3

22

115

98

25

9

12

281

Stödområde 4a

26

110

136

51

11

24

358

Stödområde 4b

..

10

26

17

..

14

74

Stödområde 5a

60

441

674

227

77

68

1 547

Stödområde 5b

38

378

756

330

105

112

1 719

Stödområde 5c

14

116

272

123

50

48

623

Stödområde 5m

..

64

133

48

..

27

291

Övriga riket

43

451

919

470

182

265

2 330

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

3

3

2

8

2,1- 5,0

6

2

3

-

-

-

11

5,1- 10,0

42

28

4

-

1

2

77

10,0- 20,0

129

344

40

3

-

2

518

20,1- 30,0

63

516

232

12

2

4

829

30,1- 50,0

49

772

1032

117

14

8

1 992

50,1- 100,0

17

450

1798

739

186

87

3 277

Över 100,0

3

40

392

589

300

512

1 836

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

309

2 152

3 501

1 463

506

617

8 548