Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Antal tackor och baggar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

6a. Number of ewes and rams distributed by size of herd in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal tackor och baggar

 

 

1-9

10-24

25-49

50-

Summa

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

483

1 671

2 032

3 367

7 553

Uppsala

488

1 613

2 106

3 141

7 348

Södermanlands

387

2 110

1 460

5 846

9 803

Östergötlands

556

2 518

3 418

10 691

17 183

Jönköpings

610

2 914

2 120

5 077

10 721

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

386

1 786

1 661

3 021

6 854

Kalmar

508

2 476

3 623

10 082

16 689

Gotlands

214

1 777

3 594

22 057

27 642

Blekinge

225

1 106

1 496

2 961

5 788

Skåne

1 219

3 953

3 518

11 745

20 435

 

 

 

 

 

 

Hallands

670

2 104

1 714

4 229

8 717

Västra Götalands

2 497

7 707

7 420

13 867

31 491

Värmlands

668

2 229

2 278

3 948

9 123

Örebro

447

1 484

1 193

3 248

6 372

Västmanlands

264

953

923

2 689

4 829

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

417

1 890

1 407

2 466

6 180

Gävleborgs

400

1 820

1 493

2 885

6 598

Västernorrlands

307

1 443

1 129

2 047

4 926

Jämtlands

295

1 329

891

2 410

4 925

Västerbottens

477

1 651

1 165

967

4 260

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

315

1 002

1 133

2 122

4 572

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

637

1 457

1 857

3 234

7 185

Götalands mellanbygder

881

4 661

7 254

34 976

47 772

Götalands norra slättbygder

1 193

3 110

3 352

8 259

15 914

Svealands slättbygder

1 979

7 289

7 586

18 130

34 984

Götalands skogsbygder

3 876

16 057

15 017

35 477

70 427

Mellersta Sveriges skogsb

1 363

4 948

4 276

7 721

18 308

Nedre Norrland

997

4 670

3 805

7 447

16 919

Övre Norrland

907

3 344

2 627

3 622

10 500

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

428

1 403

1 468

1 670

4 969

Stödområde 2a

758

3 062

2 384

3 894

10 098

Stödområde 2b

434

2 123

1 267

3 763

7 587

Stödområde 3

584

2 584

2 229

3 217

8 614

Stödområde 4a

842

2 555

2 022

4 759

10 178

Stödområde 4b

161

462

659

1 185

2 467

Stödområde 5a

2 055

9 574

8 847

16 527

37 003

Stödområde 5b

2 285

9 206

10 949

37 336

59 776

Stödområde 5c

820

3 509

4 695

11 583

20 607

Stödområde 5m

238

1 439

1 610

8 269

11 556

Övriga riket

3 228

9 619

9 644

26 663

49 154

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

33

32

61

801

927

2,1- 5,0

3 150

9 954

3 857

2 112

19 073

5,1- 10,0

2 567

11 918

10 204

6 168

30 857

10,0- 20,0

2 288

10 471

13 263

17 796

43 818

20,1- 30,0

1 105

3 946

5 760

18 759

29 570

30,1- 50,0

974

3 402

4 871

27 407

36 654

50,1- 100,0

1 061

3 505

4 981

26 953

36 500

Över 100,0

655

2 308

2 777

18 870

24 610

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

11 833

45 536

45 774

118 866

222 009


.