Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal företag med tackor och baggar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

6b. Number of holdings with ewes and rams distributed by size of herd in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal tackor och baggar

 

 

1-9

10-24

25-49

50-

Totalt

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

84

106

58

35

283

Uppsala

88

106

60

33

287

Södermanlands

71

128

44

45

288

Östergötlands

97

161

99

105

462

Jönköpings

120

182

64

47

413

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

75

116

49

27

267

Kalmar

94

156

104

77

431

Gotlands

39

104

102

172

417

Blekinge

42

70

43

28

183

Skåne

269

248

104

89

710

 

 

 

 

 

 

Hallands

134

137

50

37

358

Västra Götalands

474

503

217

143

1 337

Värmlands

124

152

67

43

386

Örebro

81

91

34

32

238

Västmanlands

50

60

28

22

160

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

73

122

40

27

262

Gävleborgs

78

118

44

33

273

Västernorrlands

57

97

33

22

209

Jämtlands

62

85

26

21

194

Västerbottens

97

104

36

13

250

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

63

65

34

25

187

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

145

97

53

29

324

Götalands mellanbygder

181

284

207

261

933

Götalands norra slättbygder

226

206

99

77

608

Svealands slättbygder

360

459

220

164

1 203

Götalands skogsbygder

739

1022

443

340

2 544

Mellersta Sveriges skogsb

249

327

122

81

779

Nedre Norrland

190

303

112

80

685

Övre Norrland

182

213

80

44

519

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

82

91

43

18

234

Stödområde 2a

154

197

72

46

469

Stödområde 2b

88

137

38

38

301

Stödområde 3

101

171

67

38

377

Stödområde 4a

157

174

57

50

438

Stödområde 4b

31

28

19

8

86

Stödområde 5a

398

604

258

169

1 429

Stödområde 5b

427

589

314

313

1 643

Stödområde 5c

148

215

135

100

598

Stödområde 5m

43

88

51

63

245

Övriga riket

643

617

282

233

1 775

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

9

2

2

10

23

2,1- 5,0

585

666

121

22

1 394

5,1- 10,0

502

754

305

79

1 640

10,0- 20,0

442

653

378

220

1 693

20,1- 30,0

211

250

163

192

816

30,1- 50,0

189

223

143

235

790

50,1- 100,0

212

217

145

201

775

Över 100,0

122

146

79

117

464

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

2 272

2 911

1 336

1 076

7 595