Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Antal suggor och galtar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

7a. Number of sows and boars distributed by size of herd in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal suggor och galtar

 

 

1-49

50-99

100-199

200-

Summa

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

182

..

447

..

1 069

Uppsala

392

764

1 194

2 101

4 451

Södermanlands

114

192

1 278

6 536

8 120

Östergötlands

386

953

1 090

9 428

11 857

Jönköpings

287

..

..

2 552

3 250

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

163

217

484

1 254

2 118

Kalmar

218

908

1 762

5 316

8 204

Gotlands

365

692

890

5 078

7 025

Blekinge

458

330

..

..

1 973

Skåne

4 787

6 592

11 725

34 809

57 913

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 332

3 347

5 333

10 693

22 705

Västra Götalands

2 001

2 408

6 618

24 228

35 255

Värmlands

123

329

686

3 334

4 472

Örebro

130

501

1 484

2 735

4 850

Västmanlands

313

..

..

7 223

8 804

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

141

..

425

..

942

Gävleborgs

130

..

..

-

849

Västernorrlands

87

..

-

..

1 033

Jämtlands

150

-

-

-

150

Västerbottens

382

567

..

..

1 967

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

17

-

..

..

1 105

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 690

5 802

10 417

25 203

46 112

Götalands mellanbygder

2 449

3 844

7 465

24 130

37 888

Götalands norra slättbygder

1 596

2 714

7 063

26 134

37 507

Svealands slättbygder

1 158

1 594

5 409

21 459

29 620

Götalands skogsbygder

3 252

3 219

3 652

17 189

27 312

Mellersta Sveriges skogsb

178

627

1 449

2 128

4 382

Nedre Norrland

419

280

464

1 039

2 202

Övre Norrland

416

567

676

1 430

3 089

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

56

-

-

-

56

Stödområde 2a

517

567

676

1 430

3 190

Stödområde 2b

139

208

..

..

1 346

Stödområde 3

142

..

386

..

907

Stödområde 4a

154

292

1217

1 555

3 218

Stödområde 4b

38

..

..

..

2 534

Stödområde 5a

1 069

472

392

4 863

6 796

Stödområde 5b

1 408

2 085

2 795

11 571

17 859

Stödområde 5c

482

844

1 229

4 218

6 773

Stödområde 5m

437

388

766

4 566

6 157

Övriga riket

9 716

13 304

28 565

87 691

139 276

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

63

907

1 952

27 148

30 070

2,1- 5,0

260

61

358

321

1 000

5,1- 10,0

734

172

0

1 982

2 888

10,0- 20,0

2 158

1 032

1 270

1 259

5 719

20,1- 30,0

2 203

1 967

1 153

2 323

7 646

30,1- 50,0

3 280

2 522

3 841

8 591

18 234

50,1- 100,0

3 615

6 622

13 076

17 566

40 879

Över 100,0

1 845

5 364

14 945

59 522

81 676

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

14 158

18 647

36 595

118 712

188 112