Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med suggor och galtar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

7b. Number of holdings with sows and boars distributed by size of herd in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal suggor och galtar

 

 

1-49

50-99

100-199

200-

Totalt

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

3

..

18

Uppsala

29

11

9

6

55

Södermanlands

10

3

9

12

34

Östergötlands

25

12

8

17

62

Jönköpings

34

..

..

5

44

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

19

3

3

3

28

Kalmar

24

12

13

16

65

Gotlands

26

10

7

8

51

Blekinge

27

6

..

..

39

Skåne

343

95

85

66

589

 

 

 

 

 

 

Hallands

210

47

37

21

315

Västra Götalands

154

30

47

38

269

Värmlands

17

4

5

4

30

Örebro

15

6

9

4

34

Västmanlands

14

..

..

10

34

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

18

..

3

..

24

Gävleborgs

12

..

..

-

18

Västernorrlands

8

..

-

..

12

Jämtlands

12

-

-

-

12

Västerbottens

27

8

..

..

40

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

4

-

..

..

8

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

249

82

74

51

456

Götalands mellanbygder

190

56

55

47

348

Götalands norra slättbygder

99

34

50

41

224

Svealands slättbygder

82

22

38

36

178

Götalands skogsbygder

319

45

26

34

424

Mellersta Sveriges skogsb

29

8

10

4

51

Nedre Norrland

38

4

3

3

48

Övre Norrland

35

8

5

4

52

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

10

-

-

-

10

Stödområde 2a

38

8

5

4

55

Stödområde 2b

12

3

..

..

18

Stödområde 3

18

..

3

..

24

Stödområde 4a

21

4

8

3

36

Stödområde 4b

3

..

..

..

11

Stödområde 5a

117

6

3

9

135

Stödområde 5b

149

29

20

21

219

Stödområde 5c

40

12

9

9

70

Stödområde 5m

33

6

6

10

55

Övriga riket

600

185

203

160

1 148

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

4

12

15

35

66

2,1- 5,0

48

1

3

1

53

5,1- 10,0

120

3

-

2

125

10,0- 20,0

230

17

9

2

258

20,1- 30,0

168

29

9

6

212

30,1- 50,0

206

36

28

17

287

50,1- 100,0

193

90

92

44

419

Över 100,0

72

71

105

113

361

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

1 041

259

261

220

1 781