Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Antal företag med slaktsvin fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

8b. Number of holdings with fattening pigs distributed by size of herd in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal slaktsvin

 

 

1-99

100-249

250-499

500-749

750-

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

-

4

..

..

26

Uppsala

33

20

8

3

6

70

Södermanlands

12

..

11

..

19

49

Östergötlands

19

8

12

11

42

92

Jönköpings

34

4

3

5

3

49

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

25

..

4

..

..

36

Kalmar

29

11

16

15

24

95

Gotlands

30

12

9

8

21

80

Blekinge

16

..

10

..

14

53

Skåne

283

86

89

59

131

648

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

207

55

60

35

56

413

Västra Götalands

153

40

51

44

91

379

Värmlands

12

5

8

5

20

50

Örebro

16

4

7

3

20

50

Västmanlands

11

6

11

7

20

55

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

16

..

3

..

..

24

Gävleborgs

19

3

7

..

..

32

Västernorrlands

12

3

4

..

..

22

Jämtlands

15

..

3

1

-

21

Västerbottens

26

5

12

7

3

53

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

..

-

3

-

..

9

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

216

94

105

64

118

597

Götalands mellanbygder

173

55

58

44

101

431

Götalands norra slättbygder

108

31

52

41

120

352

Svealands slättbygder

83

37

48

21

85

274

Götalands skogsbygder

297

46

37

30

46

456

Mellersta Sveriges skogsb

28

6

7

..

..

52

Nedre Norrland

47

10

13

..

..

78

Övre Norrland

32

5

15

7

7

66

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

..

..

..

-

-

12

Stödområde 2a

35

8

17

8

7

75

Stödområde 2b

18

3

7

..

3

33

Stödområde 3

19

3

4

-

3

29

Stödområde 4a

23

3

6

..

10

44

Stödområde 4b

..

..

..

4

13

29

Stödområde 5a

113

12

3

8

7

143

Stödområde 5b

148

29

33

18

42

270

Stödområde 5c

40

7

6

8

15

76

Stödområde 5m

30

12

9

6

16

73

Övriga riket

545

202

244

156

375

1 522

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

6

8

20

11

54

99

2,1- 5,0

43

2

3

2

1

51

5,1- 10,0

97

7

-

2

2

108

10,0- 20,0

205

14

9

10

6

244

20,1- 30,0

151

38

17

2

6

214

30,1- 50,0

190

56

62

17

11

336

50,1- 100,0

219

93

116

62

89

579

Över 100,0

73

66

108

106

322

675

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

984

284

335

212

491

2 306