Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9a. Antal höns exklusive kycklingar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

9a. Number of fowls (chickens not included) distributed by size of herd in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal höns exklusive kycklingar

 

 

1-49

50-199

200-4999

5000-

Summa

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

2 654

1 252

10 558

68 890

83 354

Uppsala

2 173

1 391

6 606

39 307

49 477

Södermanlands

2 660

1 212

10 546

219 430

233 848

Östergötlands

3 027

925

19 580

931 827

955 359

Jönköpings

6 026

2 390

..

..

57 873

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 144

592

20 923

43 000

67 659

Kalmar

4 534

907

18 300

173 545

197 286

Gotlands

1 201

565

15 330

204 800

221 896

Blekinge

1 008

435

..

..

50 873

Skåne

7 659

3 892

28 403

1 172 254

1 212 208

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 368

600

12 550

496 490

512 008

Västra Götalands

12 681

5 081

57 654

684 137

759 553

Värmlands

2 348

530

..

..

34 763

Örebro

2 054

1 814

6 550

166 362

176 780

Västmanlands

1 183

967

15 962

98 000

116 112

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 273

812

..

..

31 885

Gävleborgs

1 981

630

10 000

58 837

71 448

Västernorrlands

1 185

442

..

..

56 227

Jämtlands

964

475

..

..

28 526

Västerbottens

997

397

-

140 264

141 658

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

..

..

-

..

6 465

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 249

2 192

20 181

980 226

1 005 848

Götalands mellanbygder

5 990

2 433

43 440

787 962

839 825

Götalands norra slättbygder

5 160

2 710

47 733

1 345 803

1 401 406

Svealands slättbygder

10 048

6 021

54 382

493 497

563 948

Götalands skogsbygder

25 961

7 392

90 658

559 387

683 398

Mellersta Sveriges skogsb

6 143

2 135

12 785

255 622

276 685

Nedre Norrland

4 346

1 919

..

..

145 689

Övre Norrland

1 638

557

-

..

148 459

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

808

..

-

..

38 712

Stödområde 2a

1 792

922

..

..

140 111

Stödområde 2b

1 979

842

7 800

75 137

85 758

Stödområde 3

2 550

862

..

..

43 912

Stödområde 4a

3 592

670

11 605

117 892

133 759

Stödområde 4b

657

..

..

-

1 217

Stödområde 5a

15 243

4 732

51 422

363 622

435 019

Stödområde 5b

14 038

4 674

42 471

341 905

403 088

Stödområde 5c

4 708

1 415

13 101

82 235

101 459

Stödområde 5m

1 517

888

19 598

139 180

161 183

Övriga riket

15 651

10 024

130 702

3 364 663

3 521 040

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

113

180

52 463

2 043 453

2 096 209

2,1- 5,0

10 829

2 197

11 750

95 494

120 270

5,1- 10,0

13 370

3 959

14 586

95 100

127 015

10,0- 20,0

15 040

6 273

35 506

124 200

181 019

20,1- 30,0

7 746

3 071

33 020

81 287

125 124

30,1- 50,0

7 243

3 748

24 758

296 434

332 183

50,1- 100,0

6 048

4 578

67 728

309 290

387 644

Över 100,0

2 146

1 353

46 568

1 645 727

1 695 794

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

62 535

25 359

286 379

4 690 985

5 065 258