Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Antal företag med höns exklusive kycklingar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

9b. Number of holdings with fowls (chickens not included) distributed by size of herd in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal höns exklusive kycklingar

 

 

1-49

50-199

200-4999

5000-

Totalt

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

163

12

8

5

188

Uppsala

138

17

8

3

166

Södermanlands

162

13

6

10

191

Östergötlands

183

13

8

49

253

Jönköpings

399

29

..

..

440

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

217

8

9

4

238

Kalmar

283

15

9

11

318

Gotlands

85

7

9

9

110

Blekinge

71

8

..

..

88

Skåne

552

49

11

28

640

 

 

 

 

 

 

Hallands

179

5

6

22

212

Västra Götalands

824

64

33

30

951

Värmlands

168

5

..

..

180

Örebro

127

23

3

10

163

Västmanlands

90

13

7

4

114

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

152

10

..

..

165

Gävleborgs

148

9

4

4

165

Västernorrlands

100

7

..

..

111

Jämtlands

77

5

..

..

85

Västerbottens

81

5

-

7

93

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

..

..

-

..

45

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

234

27

9

35

305

Götalands mellanbygder

405

34

20

24

483

Götalands norra slättbygder

333

33

20

66

452

Svealands slättbygder

644

70

34

28

776

Götalands skogsbygder

1743

95

48

27

1 913

Mellersta Sveriges skogsb

403

27

..

..

452

Nedre Norrland

333

24

..

..

372

Övre Norrland

147

8

-

..

163

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

67

..

-

..

70

Stödområde 2a

160

11

..

..

181

Stödområde 2b

155

12

4

5

176

Stödområde 3

174

10

..

..

187

Stödområde 4a

243

9

6

8

266

Stödområde 4b

47

..

..

-

52

Stödområde 5a

1019

61

23

19

1 122

Stödområde 5b

931

61

30

17

1 039

Stödområde 5c

294

15

7

5

321

Stödområde 5m

107

9

10

8

134

Övriga riket

1045

125

62

136

1 368

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

10

1

17

61

89

2,1- 5,0

813

32

9

7

861

5,1- 10,0

949

51

10

7

1 017

10,0- 20,0

1015

75

28

7

1 125

20,1- 30,0

492

41

17

5

555

30,1- 50,0

463

49

15

22

549

50,1- 100,0

368

51

32

23

474

Över 100,0

132

18

18

78

246

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

4 242

318

146

210

4 916