Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med nötkreatur i juni 2005.

1b. Number of holdings with cattle in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Kor för mjölkproduktion

Kor för uppfödning av kalvar

Totalt
med kor

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under
1 år

Totalt med nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

115

263

378

443

401

476

Uppsala

271

373

643

763

696

803

Södermanlands

234

331

560

637

577

684

Östergötlands

496

676

1 161

1 348

1 258

1 410

Jönköpings

750

1 138

1 873

2 206

2 059

2 289

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

362

774

1 129

1 339

1 243

1 408

Kalmar

716

827

1 534

1 743

1 640

1 819

Gotlands

364

268

627

733

689

763

Blekinge

151

460

610

660

603

691

Skåne

799

2 006

2 784

3 064

2 865

3 236

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

490

705

1 192

1 383

1 288

1 451

Västra Götalands

1 531

2 337

3 850

4 509

4 155

4 787

Värmlands

238

530

766

915

807

985

Örebro

190

357

546

650

578

689

Västmanlands

126

216

341

392

359

432

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

240

355

591

699

640

746

Gävleborgs

305

371

672

824

752

872

Västernorrlands

261

316

575

734

649

780

Jämtlands

267

264

529

628

573

669

Västerbottens

427

180

604

780

724

809

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

215

74

289

358

332

380

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

439

654

1 087

1 241

1 159

1 307

Götalands mellanbygder

1 211

1 471

2 659

2 980

2 795

3 115

Götalands norra slättbygder

918

1 025

1 930

2 256

2 089

2 384

Svealands slättbygder

941

1 448

2 381

2 813

2 550

3 010

Götalands skogsbygder

2 952

5 796

8 702

10 066

9 356

10 586

Mellersta Sveriges skogsb

568

1 116

1 677

1 985

1 769

2 100

Nedre Norrland

816

978

1 786

2 164

1 959

2 309

Övre Norrland

703

333

1 032

1 303

1 211

1 368

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

198

175

373

446

411

479

Stödområde 2a

733

433

1 162

1 447

1 321

1 514

Stödområde 2b

394

451

840

1 042

954

1 118

Stödområde 3

281

523

800

963

851

1 023

Stödområde 4a

358

594

949

1 158

1 038

1 234

Stödområde 4b

74

120

193

223

202

241

Stödområde 5a

1 547

3 370

4 893

5 650

5 264

5 958

Stödområde 5b

1 719

2 782

4 471

5 132

4 742

5 382

Stödområde 5c

623

847

1 466

1 688

1 573

1 768

Stödområde 5m

291

265

551

648

605

679

Övriga riket

2 330

3 261

5 556

6 411

5 927

6 783

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

8

13

21

23

22

27

2,1- 5,0

11

869

880

1 114

898

1 333

5,1- 10,0

77

1 860

1 937

2 376

2 074

2 696

10,0- 20,0

518

3 065

3 577

4 393

3 882

4 722

20,1- 30,0

829

1 896

2 719

3 282

2 998

3 439

30,1- 50,0

1 992

2 079

4 062

4 736

4 430

4 886

50,1- 100,0

3 277

1 976

5 215

5 733

5 514

5 846

Över 100,0

1 836

1 063

2 843

3 151

3 070

3 230

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

8 548

12 821

21 254

24 808

22 888

26 179

2004

9 147

13 013

22 160

26 291

24 116

27 626

2003

9 720

12 681

22 365

26 457

24 883

27 905

20021

11 270

13 105

23 340

27 810

25 159

29 038

20011

11 828

13 578

24 362

29 072

26 286

30 537


1För åren 2001-2002 bygger uppgifterna på urvalsundersökningar.