Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal får i juni 2005

2a. Number of sheep in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

 

Baggar och tackor födda 2004 och tidigare

Lamm

Summa
får och lamm

 

 

 

 

Län

 

 

 

Stockholms

7 553

9 000

16 553

Uppsala

7 348

8 453

15 801

Södermanlands

9 803

10 813

20 616

Östergötlands

17 183

20 567

37 750

Jönköpings

10 721

12 319

23 040

 

 

 

 

Kronobergs

6 854

7 637

14 491

Kalmar

16 689

19 292

35 981

Gotlands

27 642

32 692

60 334

Blekinge

5 788

6 287

12 075

Skåne

20 435

23 892

44 327

 

 

 

 

Hallands

8 717

10 098

18 815

Västra Götalands

31 491

35 865

67 356

Värmlands

9 123

9 000

18 123

Örebro

6 372

7 440

13 812

Västmanlands

4 829

5 184

10 013

 

 

 

 

Dalarnas

6 180

6 441

12 621

Gävleborgs

6 598

7 458

14 056

Västernorrlands

4 926

3 756

8 682

Jämtlands

4 925

4 632

9 557

Västerbottens

4 260

4 253

8 513

 

 

 

 

Norrbottens

4 572

4 196

8 768

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 185

8 444

15 629

Götalands mellanbygder

47 772

56 402

104 174

Götalands norra slättbygder

15 914

19 420

35 334

Svealands slättbygder

34 984

39 764

74 748

Götalands skogsbygder

70 427

79 802

150 229

Mellersta Sveriges skogsb

18 308

19 161

37 469

Nedre Norrland

16 919

16 226

33 145

Övre Norrland

10 500

10 056

20 556

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

Stödområde 1

4 969

4 531

9 500

Stödområde 2a

10 098

9 680

19 778

Stödområde 2b

7 587

6 226

13 813

Stödområde 3

8 614

9 541

18 155

Stödområde 4a

10 178

10 314

20 492

Stödområde 4b

2 467

2 969

5 436

Stödområde 5a

37 003

42 242

79 245

Stödområde 5b

59 776

68 780

128 556

Stödområde 5c

20 607

24 496

45 103

Stödområde 5m

11 556

12 899

24 455

Övriga riket

49 154

57 597

106 751

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

- 2,0

927

1 270

2 197

2,1- 5,0

19 073

21 375

40 448

5,1- 10,0

30 857

34 320

65 177

10,0- 20,0

43 818

49 578

93 396

20,1- 30,0

29 570

32 429

61 999

30,1- 50,0

36 654

40 170

76 824

50,1- 100,0

36 500

41 370

77 870

Över 100,0

24 610

28 763

53 373

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2005

222 009

249 275

471 284

20041

220 028

245 533

465 561

2003

210 463

237 845

448 308

20021

197 734

229 037

426 772

20011

207 623

243 971

451 594


1För åren 2001, 2002 och 2004 bygger uppgifterna på urvalsundersökningar.