Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med får i juni 2005.

2b. Number of holdings with sheep in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

 

Baggar och tackor födda 2004 och tidigare

Lamm

Totalt
med får och lamm

 

 

 

 

Län

 

 

 

Stockholms

283

256

288

Uppsala

287

246

287

Södermanlands

288

255

288

Östergötlands

462

419

466

Jönköpings

413

373

416

 

 

 

 

Kronobergs

267

230

269

Kalmar

431

395

435

Gotlands

417

395

422

Blekinge

183

167

186

Skåne

710

646

719

 

 

 

 

Hallands

358

317

359

Västra Götalands

1 337

1 164

1 343

Värmlands

386

316

391

Örebro

238

205

238

Västmanlands

160

133

161

 

 

 

 

Dalarnas

262

227

264

Gävleborgs

273

238

275

Västernorrlands

209

162

212

Jämtlands

194

159

194

Västerbottens

250

216

253

 

 

 

 

Norrbottens

187

147

187

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

324

284

328

Götalands mellanbygder

933

876

943

Götalands norra slättbygder

608

544

610

Svealands slättbygder

1 203

1 049

1 210

Götalands skogsbygder

2 544

2 258

2 565

Mellersta Sveriges skogsb

779

658

781

Nedre Norrland

685

567

694

Övre Norrland

519

430

522

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

Stödområde 1

234

191

235

Stödområde 2a

469

391

475

Stödområde 2b

301

241

303

Stödområde 3

377

322

382

Stödområde 4a

438

369

439

Stödområde 4b

86

76

87

Stödområde 5a

1 429

1 279

1 441

Stödområde 5b

1 643

1 473

1 652

Stödområde 5c

598

541

604

Stödområde 5m

245

224

248

Övriga riket

1 775

1 559

1 787

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

- 2,0

23

20

23

2,1- 5,0

1 394

1 186

1 400

5,1- 10,0

1 640

1 407

1 660

10,0- 20,0

1 693

1 499

1 707

20,1- 30,0

816

731

822

30,1- 50,0

790

718

795

50,1- 100,0

775

691

781

Över 100,0

464

414

465

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2005

7 595

6 666

7 653

20041

8 237

7 050

8 239

2003

7 608

6 736

7 639

20021

7 407

6 701

7 495

20011

8 051

7 336

8 082


1För åren 2001, 2002 och 2004 bygger uppgifterna på urvalsundersökningar.